ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

elpek@elpek.com.tr

 

kocaeli-proses-emniyeti-sempozyumu-2024

 

 

6. Ulusal Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu

Patlayıcı Ortamlar Genelinde Elektrik Kaynaklı Yangın Güvenlik Tedbirlerinin
Değerlendirilmesi ve Elektriksel Risk Analizi Modeli

6. Proses Güvenliği Sempozyumu | 24-25 Kasım 2023 | TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisi | Mehmet Ferit PEKEROĞLU

çok yakında yüklenecektir..

tamamını oku pdf indir

 

kocaeli-proses-emniyeti-sempozyumu-2024

 

 

TÜYAK 2023 Uluslararası Yangın Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi

Muhtemel Elektrik Kaynaklı Yangınların Önlenmesinde
Elektriksel Güvenlik Kültürünün Etkileri

TÜYAK 2023 | 22-24 Kasım 2023 | İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Elektrik Mühendisi | Mehmet Ferit PEKEROĞLU

Parlama ve patlama potansiyeli yüksek kimyasallar başta olmak üzere, endüstriyel tesislerde farklı niteliklerde ve değişken miktarlarda kullanılan malzemelerin üretiminden, işlenmesine, depolanmasına, transferine vd tüm kullanım alanlarında özel güvenlik önlemlerinin alınması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Yanma üçgeninde yer alan tetikleme kaynakları arasında ilk sıralarda şüphesiz işletme içindeki elektriksel riskler ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda da elektrik tesisat ve bileşenlerinin tesisin bütününe yönelik ne kadar büyük bir tehdit olduğu iyi analiz edilmelidir. Yanmanın başlaması ile kontrol altına alınmasına kadar geçen süreçte can güvenliği açısından özellikle tahliye hususunda işletmenin bilinen ve önceden hazırlanan acil durum planlarının yanı sıra çalışanların sürece olan özverili katkıları en önemli güvenlik kalkanıdır. İddialı ve ideal bir güvenlik kültürünün tesis edildiği işletmede gerek yangın gereksede afet, acil durum, kaza vb gibi muhtemel olaylarda personelin süreç boyunca üstleneceği roller işletmenin en kıymetli risk yönetimidir. Riski riske maruz kalanların yönetebilmesi için güvenlik kültürü bilincinin azami seviyelere erişimine gayret gösterilmelidir.

tamamını oku pdf indir

 

elektrik-tesisleri-ulusal-kongre-ve-sergisi-2023-izmir-tepekule

 

 

7. Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisi

LPG Dolum Tesislerinde Muhtemel Patlamalardan Korunma Kapsamında
Atex Direktifleri ve Elektriksel Güvenlik Yönetimi

ETUK 2023 | 01-03 Kasım 2023 | İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

Elektrik Mühendisi | Mehmet Ferit PEKEROĞLU

Muhtemel patlayıcı ortamlarda elektriksel risklerin tetikleme kaynağı nitelikleri gereğince potansiyel tehlike unsurları arasındaki en önemli yeri teşkil ettiği bilinmektedir. Nitekim genel iş güvenliği risk analizi raporlarında, yangın güvenliği raporları ve iş kazası raporlarının yanı sıra PKD (patlamadan korunma dokümanı) kapsamında da elektriksel risklerin kimyasallı çalışma ortamlarında yüksek güvenlik önlemlerine vurgu yapılmaktadır. Oldukça ehemmiyet arz eden bu durum, ulusal bir güvenlik politikası kapsamında yerini almayı hak etmektedir. LPG dolum tesislerinde potansiyel iş güvenliği önlemlerinin yanı sıra tesis ya da istasyon kurulum, devreye alma, kullanım, denetim, işletme ve planlı bakım güvenliğinin de sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bilhassa patlayıcı vasfa sahip kimyasallı çalışma ortamlarında tüm ulusal mevzuatlara ve uluslararası standartlara uygun proses güvenliği risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

tamamını oku pdf indir

 

kocaeli-proses-emniyeti-sempozyumu-2024

 

 

5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi

Muhtemel Patlamalardan Korunma Kapsamında Afete Dirençli
Kimya Tesislerinde Elektriksel Risk Mühendisliği Yönetimi

5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi 2023 | 11-13 Ekim 2023 | Gebze Teknik Üniversitesi

Elektrik Mühendisi | Mehmet Ferit PEKEROĞLU

Kimya tesislerinde patlamadan korunma ve patlamanın muhtemel bir afete dönüşmesinin önlenmesi kapsamında elektrik kaynaklı risklerin yönetimi büyük ehemmiyet taşımaktadır. Endüstriyel tesislerde elektrik tesisat ve bileşenlerinin doğrudan ve dolaylı olarak, yanma üçgeni içindeki yeri oldukça bellidir. Yanma olayı kapsamında bir tutuşturma kaynağı rolü üstlenen elektrik tesisatlarının, proses güvenliği açısından tehdit unsuru olmaktan uzak tutulması gerekmektedir. Aksi halde elektriksel riskler, kimyasal patlamalara ve patlamanın etkisi ile bir afete doğru devam eden silsilenin kök sebebi olabilir. Endüstriyel kaza ve yangın araştırmalarının sebepleri arasında ilk sıralarda yer alan elektriksel tehlike kaynakları, detaylı elektriksel risk analizi çalışmalarının neticesinde bir tehdit olmanın dışına taşınabilir. Bu bağlamda, elektriksel risk mühendisliği denetimi ile tesis genelindeki tüm elektrik kaynaklı risklerin tespiti sağlanmalıdır. Özellikle patlama potansiyeli yüksek tehlikeli kimyasallı çalışma ortamlarında proses güvenliği ve ex uyumluluğunun kapsamı ve entegrasyonu iyi analiz edilmelidir. Elektrik kaynaklı endüstriyel kazaların ve patlamaların önlenmesi için patlamadan korunma dokümanında tarif edilen zone sınıflarına bağlı olarak, exproof ekipmanların doğru seçilmiş olması, exproof elektrik tesisatlarının montaj uygunluklarının tespiti ve ex ekipman uyumluluk bütünlüğünün sürekli gözetim altında tutulması gerekir.

tamamını oku pdf indir

 

kocaeli-proses-emniyeti-sempozyumu-2024

 

 

4. Proses Emniyeti Sempozyumu

Patlayıcı Ortamlarda Elektrik Tesisatlarının Periyodik Kontrolleri Kapsamında
IEC 60079-17 Exproof Ekipman Muayene ve Bakım Detaylarının Belirlenmesi

4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi | 12-13 Eylül 2023 | Kocaeli Kongre Merkezi

Elektrik Mühendisi | Mehmet Ferit PEKEROĞLU

Patlayıcı ortamlarda elektrik tesisat ve bileşenlerinin muhtemel tutuşturma kaynakları arasındaki en büyük unsuru teşkil ettiği yaşanmış endüstriyel yangın ve patlama olaylarının yanı sıra bağımsız bilirkişi raporları kapsamında oldukça net görülmektedir. Bu bağlamda, parlama ve patlama potansiyeline sahip kimyasallar başta olmak üzere, yanıcı nitelikteki gaz ve toz muhteva eden çalışma alanlarında elektrik tesisatlarının genel güvenliği yüksek önem taşımaktadır. Endüstriyel tesislerin proses güvenliği açısından elektrik tesisat ve bileşenlerini bir risk olmaktan çıkarmak adına IEC60079 seri standartları, patlayıcı atmosferlerde genel güvenlik usul ve esasları hakkında işletmelere rehberlik etmektedir. ATEX exproof ekipman fenni muayenesi ve elektriksel periyodik kontrol raporlarına bağlı olarak, endüstriyel işletmelerde proses emniyetinin sağlanması için IEC60079-17 genel olarak referans alınabilir.

tamamını oku pdf indir

 

elpek-muhendislik-elektriksel-akademik-yayinlar

 

 

3. Proses Emniyeti Sempozyumu

Endüstriyel Tesislerde Afet Müdahale Planı Kapsamında
Elektriksel Güvenlik Yönetimi

3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi | 10-11 Mayıs 2022 | Bilişim Vadisi

Elektrik Mühendisi | Mehmet Ferit PEKEROĞLU

Risk değerlendirmesinin başlıca amacı çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaktır. Kısacası işletmelerin çalışma koşullarındaki her türlü sağlık ve tehlikeyi azaltmak, bu etkileri en aza indirmektir. Ayrıca tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske karşı tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Yani işletmelerde olası meslek hastalığı ve kazaların farkına varılmasına yardımcı olmaktır. Bu sayede tespit edilen tehlikelerin ve meydana getirebileceği zararlar üzerinde daha etkili tedbirler alınması sağlanır. Dolayısıyla mevcut önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekli ve üretim yöntemleri, çalışanların çağlık ve güvenliği yönünden korunma düzeyini yükseltmeli ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanmalıdır.

tamamını oku pdf indir

 

elpek-muhendislik-elektriksel-akademik-yayinlar

 

 

2. Proses Emniyeti Sempozyumu

Kimya Tesislerinde Proses Güvenliği Açısından
Elektriksel Risklerin Analizi ve Yönetimi

2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi | 9-10 Nisan 2019 | Bilişim Vadisi

Elektrik Mühendisi | Mehmet Ferit PEKEROĞLU

Risk değerlendirmesinin başlıca amacı çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaktır. Kısacası işletmelerin çalışma koşullarındaki her türlü sağlık ve tehlikeyi azaltmak, bu etkileri en aza indirmektir. Ayrıca tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske karşı tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Yani işletmelerde olası meslek hastalığı ve kazaların farkına varılmasına yardımcı olmaktır. Bu sayede tespit edilen tehlikelerin ve meydana getirebileceği zararlar üzerinde daha etkili tedbirler alınması sağlanır. Dolayısıyla mevcut önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekli ve üretim yöntemleri, çalışanların çağlık ve güvenliği yönünden korunma düzeyini yükseltmeli ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanmalıdır.

tamamını oku pdf indir

 

elpek-muhendislik-elektriksel-akademik-yayinlar

 

 

4. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu

Elektriksel Risk Analizinde
Periyodik Kontrol ve Ölçümlerin Tehlike Önleyici Etkileri

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası | EVK 4 | 12-13 Mayıs 2011 | KOCAELİ

Elektrik Mühendisi | Mehmet Ferit PEKEROĞLU

Risk değerlendirmesinin başlıca amacı çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaktır. Kısacası işletmelerin çalışma koşullarındaki her türlü sağlık ve tehlikeyi azaltmak, bu etkileri en aza indirmektir. Ayrıca tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske karşı tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Yani işletmelerde olası meslek hastalığı ve kazaların farkına varılmasına yardımcı olmaktır. Bu sayede tespit edilen tehlikelerin ve meydana getirebileceği zararlar üzerinde daha etkili tedbirler alınması sağlanır. Dolayısıyla mevcut önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekli ve üretim yöntemleri, çalışanların çağlık ve güvenliği yönünden korunma düzeyini yükseltmeli ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanmalıdır.

tamamını oku pdf indir

 

elpek-muhendislik-elektriksel-akademik-yayinlar

 

 

3. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu

Elektrik Tesislerinde Risk Değerlendirme

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası | EVK 3 | 21-22 Mayıs 2009 | KOCAELİ

Elektrik Mühendisi | Mehmet Ferit PEKEROĞLU

Günümüzde yaklaşık her üç dakikada bir iş kazası, her 90 dakikada bir kişinin sakat kalması ve her 4 saatte bir kişinin hayatını kaybetmesi iş sağlığı ve güvenliği konusunda henüz yeterli bilince erişilmediğinin sayısal ifadesidir. Hiçbir kaza durup dururken veya nedensiz meydana gelmez. Kazaların oluşumunun iki temel nedeni vardır; emniyetsiz ortam ve emniyetsiz hareket. Kaza risklerinin araştırılıp değerlendirilmesi ile bu riskler büyük oranda ortadan kaldırılabilir. Mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için işyerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümünü risk önleyici kılmak, gerek iyileştirme gerekse de önlem olarak anılabilir. Kaza sebepleri arasında elektriksel donanımların ilk beşte yer alması dikkat çekici olup, tedbir alınması en mümkün risk grubudur.

tamamını oku pdf indir

 

kaynak-elektrik-dergisi-2016-mart-ayi-sayisi

 

 

Kaynak Elektrik Dergisi | Ulusal Yayın

Yüksek Gerilim Tesislerinde
Elektriksel Yangın Risk Analizi ve Tehlike Önleyici Faaliyetler

Kaynak Elektrik Dergisi | Ulusal Teknik Yayın | Mart 2016

Elektrik Mühendisi | Mehmet Ferit PEKEROĞLU

Yüksek Gerilim sistemlerinin bulunduğu endüstriyel tesislerde iş güvenliği kapsamında en büyük risk grubu olan elektriksel riskler yangın araştırmalarının başrollerini üstlenmektedir. Parlama ve patlama riski daha yüksek olan kimyasallı çalışma ortamlarında elektriksel sistemlerin gerilim seviyelerinin mümkün olduğunca düşük tutulmasına gayret gösterilmektedir. Ancak bu durum sanayi tesislerine ait proses koşullarının Alçak Gerilim ile devamlılığını sürdürmesi konusunda çözüm olmamaktadır.
- Yüksek Gerilim Tesislerinde Risk Analizi
- Trafo Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Tarafından YG Risk Değerlendirmesi
- Yüksek Gerilim Tesisleri İçin Elektriksel Yangın Risklerinin Belirlenmesi

tamamını oku pdf indir

 

akaryakit-istasyonlarinda-topraklama-tesisatlarinin-elektriksel-periyodik-kontrolleri

 

 

Kaynak Elektrik Dergisi | Ulusal Yayın

Akaryakıt İstasyonlarında
Topraklama Tesisatlarının Elektriksel Periyodik Kontrolleri

Kaynak Elektrik Dergisi | Ulusal Teknik Yayın | Nisan 2015

Elektrik Mühendisi | Mehmet Ferit PEKEROĞLU

Parlama ve patlama riski yüksek kimyasallarla en yaygın ve en kalabalık çalışma ortamlarının başında şüphesiz akaryakıt ve LPG istasyonları gelmektedir. Trafik araçlarının ve dolayısıyla canlı trafiğinin yoğun olduğu bu istasyonlarda can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak en önemli risk grubu ise elektrik sistem ve tesisatlarıdır. Bu bağlamda, istasyonlarda elektriksel fenni bakım ve periyodik kontrollerin aksatılmadan takip edilmesi gerekmektedir. Sadece patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması ile parlama ya da patlama risklerinden korunmak mümkün olmamaktadır. Acil durum planlarının düzenlenmesinin yanı sıra, elektriksel yangın güvenliği, elektriksel planlı bakım ve elektriksel periyodik kontroller olmadan genel ve daimi iş güvenliği sağlanamaz. Akaryakıt ve LPG istasyonlarında kullanılmakta olan tüm yakıt tankları, yıldırımdan korunma tesisatları, topraklama sistemleri, kaçak akım koruma elemanları, trafo sistemleri, katodik koruma tesisatları, enerji dağıtım panoları ve genel elektrik tesisatları can ve mal güvenliği açısından periyodik olarak kontrol edilerek raporlanmalıdır.
- Tank Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolleri
- Koruma Topraklaması Periyodik Kontrolleri

tamamını oku pdf indir

 

endustriyel-tesislerde-ve-kamu-kurumlarinda-paratoner-tesisatlarinin-periyodik-kontrolleri

 

 

Kaynak Elektrik Dergisi | Ulusal Yayın

Endüstriyel Tesislerde ve Kamu Kurumlarında
Paratoner Tesisatlarının Periyodik Kontrolleri

Kaynak Elektrik Dergisi | Ulusal Teknik Yayın | Ekim 2015

Elektrik Mühendisi | Mehmet Ferit PEKEROĞLU

Parlama ve patlama riski yüksek kimyasallarla en yaygın ve en kalabalık çalışma ortamlarının başında şüphesiz akaryakıt ve LPG istasyonları gelmektedir. Trafik araçlarının ve dolayısıyla canlı trafiğinin yoğun olduğu bu istasyonlarda can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak en önemli risk grubu ise elektrik sistem ve tesisatlarıdır. Bu bağlamda, istasyonlarda elektriksel fenni bakım ve periyodik kontrollerin aksatılmadan takip edilmesi gerekmektedir. Sadece patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması ile parlama ya da patlama risklerinden korunmak mümkün olmamaktadır. Acil durum planlarının düzenlenmesinin yanı sıra, elektriksel yangın güvenliği, elektriksel planlı bakım ve elektriksel periyodik kontroller olmadan genel ve daimi iş güvenliği sağlanamaz. Akaryakıt ve LPG istasyonlarında kullanılmakta olan tüm yakıt tankları, yıldırımdan korunma tesisatları, topraklama sistemleri, kaçak akım koruma elemanları, trafo sistemleri, katodik koruma tesisatları, enerji dağıtım panoları ve genel elektrik tesisatları can ve mal güvenliği açısından periyodik olarak kontrol edilerek raporlanmalıdır.
- Tank Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolleri
- Koruma Topraklaması Periyodik Kontrolleri

tamamını oku pdf indir

 

is-guvenligi-yonetimi-acisindan-yuksek-gerilim-tesislerinde-isletme-sorumlulugu

 

 

Kaynak Elektrik Dergisi | Ulusal Yayın

İş Güvenliği Yönetimi Açısından
Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu

Kaynak Elektrik Dergisi | Ulusal Teknik Yayın | Temmuz 2016

Elektrik Mühendisi | Mehmet Ferit PEKEROĞLU

Elektriksel sistemlere olan taleplerin giderek arttığı endüstriyel tesisler başta olmak üzere, yüksek akım ve yüksek gerilim ihtiyacı olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında trafo yönetimi, ilgili mevzuatlar kapsamında Elektrik Mühendislerine emanet edilmiştir. Yüksek gerilim tesislerinde elektriksel iş güvenliği yönetimi, SMM Elektrik Mühendisine ait bir sorumluluktur. Trafo YG işletme sorumlusu olmayan bir tesiste, iş güvenliği uzmanı tarafından SMM sözleşmesinin yapılması kesinlikle risk analizi raporlamalarında yer almalıdır. Aksi halde, ilgili tesis genelinde düzenlenen iş güvenliği risk analizi raporu elektriksel güvenlik yetersizliği içerir. Yüksek gerilim işletme sorumlusu olmayan bir tesiste iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanan risk analizi raporunda, elektriksel risk grupları başlıklı en önemli madde şüphesiz bu durum olmalıdır. Risk değerlendirme raporunun geçerliliği ve profesyonel iş güvenliği uzmanlığı da bunu gerektirir.
- Yüksek Gerilim Tesislerinde Elektriksel İş Güvenliği Uzmanlığı
- Trafo ve Çevresinde Elektriskel İş Güvenliği Yönetimi
- YG Trafolu Tesislerde Yetki ve Yetkilendirme

tamamını oku pdf indir

 

elpek-muhendislik-elektriksel-akademik-yayinlar

 

 

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu

Güneş Enerjisi ve Kaplamalı Camlar

TMMOB Makine Mühendisleri Odası | 09-10 Haziran 2007 | MERSİN

Elektrik Mühendisi | Mehmet Ferit PEKEROĞLU

tamamını oku pdf indir

 

akademik yayınlarımızın bir kısmı

3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi

KOCAELİ SANAYİ ODASI

10-11 Mayıs 2022 | Bilişim Vadisi

 

Endüstriyel Tesislerde Afet Müdahale Planı Kapsamında Elektriksel Güvenlik Yönetimi

2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi

KOCAELİ SANAYİ ODASI

9-10 Nisan 2019 | Bilişim Vadisi

 

Kimya Tesislerinde Proses Güvenliği Açısından Elektriksel Risklerin Analizi ve Yönetimi

4. Enerji Verimliliği
ve Kalitesi Sempozyumu

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

12-13 Mayıs 2011 | KOCAELİ

 

Elektriksel Risk Analizinde Periyodik Kontrol ve Ölçümlerin Tehlike Önleyici Etkileri

3. Enerji Verimliliği
ve Kalitesi Sempozyumu

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

21-22 Mayıs 2009 | KOCAELİ

 

ELEKTRİK TESİSLERİNDE
RİSK DEĞERLENDİRME
EVK'2009

 

ulusal dergilerde yer alan yayınlarımızın bir kısmı

Teknik Makale

Kaynak Elektrik Dergisi

Mart 2016 | Ulusal Yayın

 

Yüksek Gerilim Tesislerinde Elektriksel Yangın Risk Analizi ve Tehlike Önleyici Faaliyetler

Teknik Makale

Kaynak Elektrik Dergisi

Temmuz 2016 | Ulusal Yayın

 

İş Güvenliği Yönetimi Açısından
Yüksek Gerilim Tesislerinde
İşletme Sorumluluğu

Teknik Makale

Kaynak Elektrik Dergisi

Nisan 2015 | Ulusal Yayın

 

Akaryakıt İstasyonlarında
Topraklama Tesisatlarının Elektriksel Periyodik Kontrolleri

Teknik Makale

Kaynak Elektrik Dergisi

Ekim 2015 | Ulusal Yayın

 

Endüstriyel Tesislerde ve Kamu Kurumlarında Paratoner Tesisatlarının Periyodik Kontrolleri

 

yerel dergilerde yer alan yayınlarımızın bir kısmı

Teknik Makale

Kocaeli Panorama Dergisi

Ekim 2013 | Yerel Yayın

 

Termal Görüntüleme
Kameraları ile
Elektrik Tesisat Kontrolleri

Teknik Makale

Kocaeli Panorama Dergisi

Eylül 2013 | Yerel Yayın

 

Endüstriyel Tesislerde
ERA
Elektriksel Risk Analizi

Teknik Makale

Kocaeli Panorama Dergisi

Mart 2014 | Yerel Yayın

 

İş Güvenliği Kapsamında
Yıldırımdan Korunma Tesisatları
Fenni Muayenesi

Teknik Makale

Kocaeli Panorama Dergisi

Kasım 2013 | Yerel Yayın

 

Rekabet Stratejileri
Sürekli Rekabet
Sürekli Strateji Yenilemektir

 

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ERA

Elektriksel Risk Analizi

EGK

Elektriksel Güvenlik Kültürü

EPG

Elektriksel Proses Güvenliği

ATEX

Exproof Tesisat Denetimi

Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial

" güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri "

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

14. yılımızda 900'den fazla endüstriyel tesis referansımızla,
Türkiye'nin lider sanayi kuruluşları ve büyük endüstriyel tesisleri tarafından en çok tercih edilen elektriksel periyodik kontrol firması olmaya devam ediyoruz..

bizi iyi tanıyorsunuz..

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

çünkü biz sadece bize yakışanı yapıyoruz.
mühendislik etiğine yakışan disiplinimiz ve özgün kurumsal kültürümüzle
"örnek almayı değil, örnek olmayı hedef edindik."

2009 yılından beri beraberiz..

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

uzun yıllardır süren etik başarımızı;
örnek olmayı sürdürdüğümüz ilkeli ve disiplinli performansımızla
diyaloglarımızı ticari menfaat esaslı değil, ahlaki ve içtenlikle kurmaya bağlamaktayız.

mesleki bilimsel araştırmalar

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

kuruluşumuzdan bu yana geride bıraktığımız yaklaşık 15 yıllık süreçte olduğu gibi
elektrik mühendisliği, iş güvenliği, enerji yönetimi ve risk mühendisliği sektörlerine
daima yenilikçi katkılar sağlamayı sürdürüyoruz.

özgün teknik bilgi üretiyoruz

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

sürekli araştırma geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerimiz sonucu;
özgün teknik bilgi üretmeye ve toplumsal anlamda ortak menfaat sağlayacak niteliklerde mutlulukla paylaşmaya devam ediyoruz.

hassas iş güvenliği kültürü

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

titiz iş güvenliği kültürümüzün önemli katkılarıyla
kaliteli ve çözüm odaklı hizmet anlayışımız ve özverili ekip çalışmamızla
spesifik sektörel tecrübe ve teknik bilgi birikimimizi her geçen gün artırıyoruz.

sorumluluklarımız var

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

güvenilir, titiz ve özgün
uzun yıllardır olduğu gibi sayısız sosyal sorumluluk projelerinde
aktif rol almaya devam ediyoruz.

yaşama dair

ELPEK | ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER

yarınlarımıza, topluma ve doğaya karşı tüm sorumluluklarımızın bilincinde olup
tüm maddi ve manevi desteklerimizin devamlılığını esas alıyoruız.

sorumluluklarımızın farkındayız

Image

Sosyal Sorumluluklarımız

+

DUSCART ELEKTROMOBİL TAKIMI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

2022 TEKNOFEST'te yer alacak DUSCART Elektromobil Takımının DERINN SAFETY ortaklığı ile sponsoru olduğumuz için mutluyuz.

elpek-muhendislik-proses-emniyeti-sempozyumu

2. Proses Emniyeti Sempozyumu

+

KOCAELİ SANAYİ ODASI

II. Proses Emniyeti Sempozyumu

Kocaeli Sanayi Odası
2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
9-10 Nisan 2019 - Bilişim Vadisi

elpek-muhendislik-proses-emniyeti-sempozyumu-kosano

3. Proses Emniyeti Sempozyumu

+

KOCAELİ SANAYİ ODASI

III. Proses Emniyeti Sempozyumu

Kocaeli Sanayi Odası
3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
10-11 Mayıs 2022 - Bilişim Vadisi

2009 yılından beri bizi iyi tanıyorsunuz..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


ELPEK MÜHENDİSLİK | Elektriksel Periyodik Kontroller | güvenilir, titiz ve özgün fark yaratan mühendislik çözümleri | 2009 yılından beri Türkiye geneline hizmet sunmaya devam ediyoruz. | test, kontrol, ölçüm, rapor, bakım, denetim, muayene, danışmanlık, topraklama ölçümü, paratoner ölçümü, yıldırımdan korunma tesisatı raporu, makine gövde koruma topraklaması ölçümü, toprak çevrim empedansı ölçümü, rcd kaçak akım koruma tesisatı raporu, süreklilik testi, izolasyon ölçümü, katodik koruma ölçümü, elektrik tesisatı kontrol raporu, aydınlatma ölçümü, termal kamera ölçümü, elektrik iç tesisat raporu, elektrik pano kontrolleri, jeneratör tesisatı uygunluk raporu, doğalgaz elektrik tesisatı kontrol raporu, elektriksel güvenlik testleri, trafo planlı bakımı, yüksek gerilim işletme sorumluluğu, era elektriksel risk analizi, egk elektriksel güvenlik kültürü, epg elektriksel proses güvenliği, atex, exproof tesisat raporu, risk yönetimi, smm, emo elektrik mühendisleri odası tescilli, turkak cihaz kalibrasyon raporu, tse standartlarına uygun elektrik tesisatı risk değerlendirmesi, elektriksel iş güvenliği eğitimi, elektrik kaynaklı yangın risk analizi raporu, bağımsız denetim ve bilirkişilik, elektrik risk mühendisliği, ekat elektrik kuvvetli akım tesisleri trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi, trafo müşavirliği, iec 60079 rapor, kocaeli, izmit, gebze, dilovası, istanbul, bursa, yalova, zonguldak, bilecik, izmir, manisa, balıkesir, gönen, bandırma, tekirdağ, edirne, uşak, adana, antalya, konya, düzce, sakarya, adapazarı, muğla, ankara, bolu, kütahya, eskişehir, hatay, iskenderun, mersin, ısparta, bartın, karabük, denizli, osmaniye, gosb, dosb, taysad, idosb, tosb, osb, çanakkale, aydın, aliağa, tuzla, kartal, pendik, maltepe, organize sanayi bölgesi, nevşehir, kırşehir, kırıkkale, kayseri, yozgat, çorum, amasya, tokat, sivas, gaziantep